top of page

องค์เทพ

พระอุปคุต๒
พระอุปคุต๑
พระศิวะพระแม่อุมาขนาดเท่าคนจริง
พระศิวะ-พระแม่อุมา_04.jpg
พระยูไลหน้าตัก 50 นิ้ว
พระแม่ธรณี4
เทวดาถือโคมไฟ
เจ้าแม่กวนอิม สูง 6 เมตร1
ท้าวเวสสุวรรณสูง 3 เมตร
เจ้าแม่กวนอิม สูง 2.5 เมตร_6
เจ้าแม่กวนอิม สูง 2.5 เมตร_5
จตุคาม_12
เจ้าแม่กวนอิม สูง 2.5 เมตร_4
PicsArt_10-05-12.16.30
PicsArt_12-26-08.53.39
PicsArt_10-05-12.13.13
PicsArt_07-23-11.47.55
PicsArt_07-23-11.45.35
PC2700031
PB060842
PC310269
PC270001
PB050003
P9042814
P9042811
P9042809
P8120397
P7120052
P6240004
P6240005
P5141336
P5171362
P5141332
P5141330
P4230023
P3070082
P3070080
P3070077
P2170018
P2170006
P2170001
P2130700
P1010111
P2130688
P1010109
P1010017
P1010006
DSCN2901
20170929_101415
DSC_1711
DSC_1713
DSC_1710
1439472708740
20180126_102947
20171218_111338
20171004-13
20170906_132428
20170908_185314
20170906_122716
20170902_113117
20170901_155550
20170820_175205
20170819_130139
20170831_160531
20170816_052454
20170814_164352
20170814_164112
20170701_093640
20170812_110920
3
4
20170701_093604
2
20170208_222509
1
bottom of page